Rīgas avantūra
Mežaparks

VIDEO UZDEVUMS

Pēc iespējas vairāk atkārtojumu. 
(Rezultātu fiksē, saskaitot atkārtojumu skaitu)

Pēc iespējas ilgāku laiku. 
(Rezultātu fiksē sekundēs)