Tieši TIK LIELISKI ir mūsu izaicinājuma dalībnieki, izturīgi, pacietīgi, entuziasmu nezaudējoši pat pie pēdējiem 100 ml ūdens un vēl 10 km priekšā ejamiem...
Paldies, Reini un Agita, gan par dalību, gan dalīšanos ar iespaidiem!
Paldies visiem, kas bija kopā šajā pasākumā un visā 2021. gada Latvijas izaicinājumā!